SCHULERUDGÅRDENS HISTORIE

Kulturminne - Schulerudgården ligger til venstre i bildet. Foto :Hurum lokalhistoriske arkiv, CC-BY.
Kulturminne - Schulerudgården ligger til venstre i bildet. Foto :Hurum lokalhistoriske arkiv, CC-BY.


Schulerudgården er en 300 år gammel stasbygning, midt i Holmsbu. Bygget har gjennom tiden rommet alt fra tingstue til bakeri, restaurant, galleri og masse annet. Det var her Anne-Cath. Vestli og Mentz Schulerud tilbrakte somrene sine, i huset til bestemor og bestefar i Holmsbu. De siste seks årene har Holmsbustuene galleri holdt hus her.

https://www.schulestedet.no/filer/schulerudgaarden.pdf